•  شركت های دانش بنیان
بازاریابی اینترنتی مهمترین عامل رونق شركت های دانش بنیان است

بازاریابی اینترنتی مهمترین عامل رونق شركت های دانش بنیان است

 
رییس مركز رشد فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی گفت: ایجاد و تحریك بازار از طریق بازاریابی اینترنتی مهمترین عامل رونق شركت های دانش بنیان است

'حبیب الله اصغری' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: مثلث پول، برنامه و بازار نیاز اصلی شركت‌های دانش بنیان است كه اغلب این شركت‌ها در ضلع بازار این مثلث مشكل دارند

وی خاطرنشان كرد : ایجاد بازار فروش محصولات فناورانه عامل توسعه استراتژیك كشور است و در صورت نبود بازار برای محصولات فناورانه باید به نحوی به تحریك بازار پرداخت.

رییس مركز رشد فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی یادآور شد : بازاریابی اینترنتی یكی از ابزارهای جدید برای توسعه بازارهای شركت های دانش بنیان است و در این روش از اینترنت برای تحریك و توسعه این بازارها می توان استفاده كرد ولی بازاریابی اینترنتی در كشور هنوز در مراحل اولیه است و باید مدل های كسب و كار در زمینه اینترنت ایجاد شود

وی افزود : مدل های كسب و كار در جهان موضوعی است كه به تازگی تجربه شده است ولی تاكنون برخی از شركت های بین المللی در این زمینه ایده هایی را به ثبت رسانده اند كه می توان از این ایده ها استفاده كرد

رییس مركز رشد فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی گفت: قرار است تا سال 1404 بیش از 50 هزار شركت دانش بنیان در كشور ایجاد شود كه در حال حاضر 2700 شركت دانش دانش بنیان تحت حمایت پارك های علم و فناوری و مراكز رشد در حال فعالیت هستند

منبع: ایرنا

نویسنده : مدیر تاریخ انتشار : 1391/02/17 دسته بندی :
ایمیل
آدرس
تهران
تلگرام
شماره تماس